Enquiry - TA22

TRỤ SỞ CHÍNH
Địa Chỉ: 12 Đường Phước Mỹ I, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng.
Tel: 0913 430 606 * Fax: (+84-511)3 940 349

VĂN PHÒNG TẠI HÀ NỘI
Địa Chỉ: Số 85, Ngõ 7, Đường Hoàng Đạo Thành, Hà Nội
Tel: 01278 519 119 * Fax:(+84-4)35 576 401

CHI NHÁNH TẠI LÀO CAI
Địa Chỉ: 002 phố Ba Chùa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Tel:(+84-20) 3 827 188 * Fax:(+84-20) 3 827 188